Řád "Bíleho lva" 1922-61

Řád "Bíleho lva"  1922-61

Československý Řád bílého lva a Medaile bílého lva byly zřízeny vládním nařízením č. 362/1922 Sb. ze dne 7. prosince 1922. Stanovy byly doplněny nařízením č. 261/1924 Sb. a č. 120/1930 Sb. a č. 170/1936 Sb. Řád Bílého lva byl zřízen jako vyznamenání pro příslušníky cizích států za zásluhy, které získali o stát československý.

Řád Bílého lva byl zřízen v pěti třídách, přičemž tatáž osoba nemohla mít současně vyznamenání více tříd. Řád se uděloval ve dvou skupinách, vojenské a občanské, přičemž odznaky řádu se liší v závěsu převýšení (zkřížené meče u vojenské skupiny, zkřížené ratolesti u skupiny civilní).

Původní stanovy obsahovaly maximální počty možných udělení jednotlivých tříd. Tyto byly během existence řádu několikrát měněny. Vývoj počtu dekorací je zachycen v tabulce. Počet medailí nebyl stanovami  limitován.

Třída řádu   I.  II.  III.   IV.   V. Celkem
1922   50 150 400 2000 5000   7600
1924 150 300 750 2000 5000   8200
1930 200 350 900 1500 3000   5950
193625040090015003000  6050

Československo - Řád Bílého Lva - kolana řádu - RARITA

Československo - Řád Bílého Lva - kolana řádu - RARITA

0Kč

ŘBL - Řád Bílého Lva - řádový řetěz - kolana - část - EXTRÉMNĚ VZÁCNÉ

ŘBL - Řád Bílého Lva - řádový řetěz - kolana - část - EXTRÉMNĚ VZÁCNÉ

6 900Kč

ŘBL - Řád Bílého Lva - stužka náprsní na připnutí - I. stupeň

ŘBL - Řád Bílého Lva - stužka náprsní na připnutí - I. stupeň

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - občanská skupina

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - občanská skupina

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA  III. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

0Kč

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

0Kč

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - III. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - III. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA  III. stupeň - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

0Kč

Dekret - Řád Bílého Lva, dekret IV. třídy - vojenská skupina s meči

Dekret - Řád Bílého Lva, dekret IV. třídy - vojenská skupina s meči

0Kč

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

0Kč

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

0Kč

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA - IV. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA - IV. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

0Kč

Dekret - Řád Bílého lva, dekret IV. třídy - občanská skupina

Dekret - Řád Bílého lva, dekret IV. třídy - občanská skupina

0Kč

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

0Kč

 Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva IV. stupeň - občanská skupina

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva IV. stupeň - občanská skupina

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA IV. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA IV. stupeň v orig. etui - občanská skupina

0Kč

Stužka na sponu - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň

Stužka na sponu - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň

0Kč

Klopová stužka - miniatura ŘBL pro V. stupeň

Klopová stužka - miniatura ŘBL pro V. stupeň

0Kč

Miniatura do knoflíkové dírky - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň - rozeta na civilní oděv

Miniatura do knoflíkové dírky - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň - rozeta na civilní oděv

0Kč

Miniatura ŘBL do knoflíkové dírky - klopová miniatura , - rozeta na civilní oděv - V. třída

Miniatura ŘBL do knoflíkové dírky - klopová miniatura , - rozeta na civilní oděv - V. třída

0Kč

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň , vojenská skupina s meči

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň , vojenská skupina s meči

0Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA - V. stupeň v orig. etui , vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA - V. stupeň v orig. etui , vojenská skupina s meči

0Kč

Dekret - Řád Bílého Lva V. třídy - občanská skupina

Dekret - Řád Bílého Lva V. třídy - občanská skupina

0Kč

Klopová stužka - miniatura ŘBL pro V. stupeň

Klopová stužka - miniatura ŘBL pro V. stupeň

0Kč

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

0Kč

Československá zlatá medaile Bílého Lva I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina

Československá zlatá medaile Bílého Lva I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina

0Kč

Československá zlatá medaile Bílého Lva I. stupeň v orig etui - občanská skupina

Československá zlatá medaile Bílého Lva I. stupeň v orig etui - občanská skupina

0Kč

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň v orig. etui - vojenská skupina

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň v orig. etui - vojenská skupina

0Kč

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň v orig. etui - občanská skupina

0Kč

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň - občanská skupina - NEREALIZOVANÝ NÁVRH - rarita

Československá stříbrná medaile Bílého Lva II.stupeň - občanská skupina - NEREALIZOVANÝ NÁVRH - rarita

0Kč

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA " ZA VÍTĚZSTVÍ" I. stupně

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA " ZA VÍTĚZSTVÍ" I. stupně

0Kč

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou I. stupně - 2 ks

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou I. stupně - 2 ks

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ"  - hvězda  I. stupeň KARNET A KYSELÝ

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ" - hvězda I. stupeň KARNET A KYSELÝ

0Kč

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou II. stupně - 2 ks

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou II. stupně - 2 ks

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ" - hvězda II. stupeň SPINK & SOHN

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ" - hvězda II. stupeň SPINK & SOHN

0Kč

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou II. stupně

Stužka našívací - ŘBL - Řád Bílého Lva " Za vítězství " s miniaturou II. stupně

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ" - hvězda II. stupeň KARNET A KYSELÝ

Československý vojenský řád Bílého lva "ZA VÍTĚZSTVÍ" - hvězda II. stupeň KARNET A KYSELÝ

0Kč

Miniatura - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň

Miniatura - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň

0Kč

Stužka - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň - 2ks

Stužka - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň - 2ks

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu v orig. etui - III. stupeň SPINK & SOHN

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu v orig. etui - III. stupeň SPINK & SOHN

0Kč

Stužka - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň - 2 ks

Stužka - Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň - 2 ks

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň KARNET A KYSELÝ

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - kříž řádu - III. stupeň KARNET A KYSELÝ

0Kč

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva  " Za Vítězství " IV.stupeň (Au) - 2 ks

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " IV.stupeň (Au) - 2 ks

0Kč

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " IV.stupeň (Au)

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " IV.stupeň (Au)

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - ZLATÁ MEDAILE v orig. etui - IV. stupeň - pražské vydání

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - ZLATÁ MEDAILE v orig. etui - IV. stupeň - pražské vydání

0Kč

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " - V.stupeň (Ag)

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " - V.stupeň (Ag)

0Kč

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " - V.stupeň (Ag) - 2 ks

Stužka našívací s miniaturou - ŘBL - Řád Bílého lva " Za Vítězství " - V.stupeň (Ag) - 2 ks

0Kč

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - STŘÍBRNÁ MEDAILE v orig. etui - V. stupeň - pražské vydání

Československý vojenský řád Bílého lva ZA VÍTĚZSTVÍ - STŘÍBRNÁ MEDAILE v orig. etui - V. stupeň - pražské vydání

0Kč

Zobrazuji 1 až 52 z 52 (celkem stran 1)