Řád "Bíleho lva" 1922-61

Řád "Bíleho lva"  1922-61

Československý Řád bílého lva a Medaile bílého lva byly zřízeny vládním nařízením č. 362/1922 Sb. ze dne 7. prosince 1922. Stanovy byly doplněny nařízením č. 261/1924 Sb. a č. 120/1930 Sb. a č. 170/1936 Sb. Řád Bílého lva byl zřízen jako vyznamenání pro příslušníky cizích států za zásluhy, které získali o stát československý.

Řád Bílého lva byl zřízen v pěti třídách, přičemž tatáž osoba nemohla mít současně vyznamenání více tříd. Řád se uděloval ve dvou skupinách, vojenské a občanské, přičemž odznaky řádu se liší v závěsu převýšení (zkřížené meče u vojenské skupiny, zkřížené ratolesti u skupiny civilní).

Původní stanovy obsahovaly maximální počty možných udělení jednotlivých tříd. Tyto byly během existence řádu několikrát měněny. Vývoj počtu dekorací je zachycen v tabulce. Počet medailí nebyl stanovami  limitován.

Třída řádu   I.  II.  III.   IV.   V. Celkem
1922   50 150 400 2000 5000   7600
1924 150 300 750 2000 5000   8200
1930 200 350 900 1500 3000   5950
193625040090015003000  6050

Československo - Řád Bílého Lva - kolana řádu - RARITA

Československo - Řád Bílého Lva - kolana řádu - RARITA

360 000Kč

ŘBL - Řád Bílého Lva - stužka náprsní na připnutí - I. stupeň

ŘBL - Řád Bílého Lva - stužka náprsní na připnutí - I. stupeň

2 500Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

288 000Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA I. stupeň v orig. etui - občanská skupina

184 100Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

160 000Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA II. stupeň v orig. etui - občanská skupina

120 000Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA  III. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

65 000Kč

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

Dekret - Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

6 550Kč

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - III. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva - III. stupeň , občanská skupina s ratolestmi

6 100Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA  III. stupeň - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA III. stupeň - občanská skupina

43 500Kč

Dekret - Řád Bílého Lva, dekret IV. třídy - vojenská skupina s meči

Dekret - Řád Bílého Lva, dekret IV. třídy - vojenská skupina s meči

3 450Kč

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

525Kč

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

450Kč

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

Stužka na sponu ŘBL - Řád Bílého Lva - IV. stupeň

2 400Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA - IV. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

Československý Řád BÍLÉHO LVA - IV. stupeň v orig. etui - vojenská skupina s meči

52 000Kč

Dekret - Řád Bílého lva, dekret IV. třídy - občanská skupina

Dekret - Řád Bílého lva, dekret IV. třídy - občanská skupina

9 400Kč

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

Knoflíková miniatura - malý knoflíkový uzel ŘBL do klopy pro IV.stupeň

525Kč

 Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva IV. stupeň - občanská skupina

Miniatura - ŘBL - Řád Bílého Lva IV. stupeň - občanská skupina

4 000Kč

Československý Řád BÍLÉHO LVA IV. stupeň v orig. etui - občanská skupina

Československý Řád BÍLÉHO LVA IV. stupeň v orig. etui - občanská skupina

41 000Kč

Stužka na sponu - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň

Stužka na sponu - ŘBL - Řád Bílého Lva - V. stupeň

150Kč

Zobrazuji 1 až 20 z 50 (celkem stran 3)