Benátská Albánie - Venetian Albania (Dalmatia and Albania)  - 2 soldi bez letopočtu  (1691) , Cu - opisy: II / SAN MARC VEN / DALMA ET ALBAN , dírka ,  průměr 27 mm , velmi vzácné - "RR"
Benátská Albánie - Albánie Veneta byl oficiální název pro několik ovládaných území Benátské republiky na jihovýchodním Jadranu.Zahrnoval pobřežní území v moderní severní Albánii a jižní Černé Hoře. Během benátské vlády v těchto regionech došlo k několika významným územním změnám, počínaje rokem 1392 a trvajícím až do roku 1797. Do konce 15. století byly hlavní území v severní Albánii ztraceny v důsledku expanze Osmanské říše. Přesto se Benátčané nechtěli vzdát svých formálních nároků na albánské pobřeží a termín Benátská Albánie byl oficiálně používán a označoval zbývající benátské území v pobřežních oblastech moderní Černé Hory, soustředěné kolem Kotorského zálivu. Tyto regiony zůstaly pod benátskou vládou až do pádu Benátské republiky v roce 1797. Smlouvou z Campo Formio byl region převeden na Habsburskou monarchii.

Benátská Albánie - Venetian Albania II. soldi b.l. (1691) - "RR"

  • Kód výrobku: M-1685
  • Dostupnost: 1
  • 250Kč


Tagy: soldi