Pouze výměnou za Československou Národní Gardu

Pochvalné uznání - Posádkové velitelství Velké Prahy Likvidační skupina "Bartoš" , uděleno št. kpt. Karlu Sýkorovi, 4. června 1945, č.607/A, razítko Vojenské velitelství Velké Prahy, podpis plk. Heřman, suchá pečeť se státním znakem , rozměr 210 x 295 mm.

Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš  (dále je užívána zkratka VVVP "Bartoš") je oficiální označení pro "Povstalecké velitelství Bartoš" (někdy nazývané též zkráceně "Velitelství Bartoš"), které během pražského povstání v květnu 1945 zastávalo funkci velícího ústředního povstaleckého štábu. Toto velitelství vzniklo na základě iniciativy ilegální odbojové skupiny "Bartoš", kterou založil bývalý příslušník československých legií  v Itálii podplukovník generálního štábu František Bürger – Bartoš (za protektorátu používal František Bürger krycí jméno Bartoš, to později přijal jako oficiální součást svého jména). Centrálním místem velení v době Pražského květnového povstání 1945 se stal hlavní kryt pražské protiletecké ochranné policie dislokovaný v podzemí v Bartolomějské ulici. Bojové operace na území  Velké Praha byly řízeny brigádním generálem Karlem Kutlvašrem, jenž zastával funkci vojenského velitele Velké Prahy. Jemu a jeho náčelníkovi štábu "Bartoš" podplukovníku Františku Bürgerovi byly podřízeny všechny velitelsky podchycené bojeschopné jednotky ve Velké Praze. Jednotky podřízené povstaleckému velitelství Bartoš (spolu s povstaleckým velitelstvím Alex a dalšími vojenskými složkami) přispěly rozhodující měrou k úspěšnému výsledku bojů v pražských ulicích i na periferních oblastech Prahy ve dnech 5. až 8. května 1945 (viz Wikipedie).

Pochvalné uznání - Posádkové velitelství Velké Prahy - Likvidační skupina "Bartoš"

  • Kód výrobku: V-205
  • Dostupnost: 1
  • 1 500Kč


Tagy: bartoš