DEKRET - Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova – číslo dekretu 1119 - udělen 15.března 1947 škpt. František Markovi, otisk razítka 3. střel. Pluk Jana Žižky, podpis velitele , VM-85 , N-5

3. čs. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova (s. 144) , pluk čs. legií v Rusku, dnes součást české armády. Vznikl 15. 3. 1917 v Treskyni rozšířením původního III. praporu 1. sp Mistra Jana Husi. Jako první pluk čs. legií v Rusku nesl od svého založení název, odvolávající se na husitskou tradici. Po skončení výcviku byl v létě 1917 v rámci Čs. střelecké brigády nasazen v bitvě u Zborova, při tarnopolském ústupu se vyznamenal u Domamoryčů. Od podzimu 1917 součást 1. sd Husitské, při cestě do Vladivostoku byl koncem dubna 1918zastaven v Čeljabinsk, Trojick, Zlatoust a Jekatěrinburg, zúčastnil se bojů na uralské frontě. Od jara 1919 se p luk účastnil ochrany magistrály v oblasti Irkutska, v březnu 1920 odplul ve dvou transportech z Ruska. První, na lodi Madawaska, plul po trase Vladivostok - Singapur - Suez - Terst, druhý, na lodi Mount Vernon a Amerika, po trase Vladivostok - San Francisco - Panama - Norfolk - Terst, oba transporty se setkaly v ČSR 16. 8. 1920. Během bojů v Rusku ztratil pluk 410 vojáků, jeho prapor byl vyznamenán Řádem Sokola s meči, Čs. válečným křížem a Řádem Jana Žižky z Trocnova. Vel.: N. P. Mamontov, Alexejev, F. Vlasák, H. Gibiš, Iljin, Leontějev, S. Vojcechovský, M. Němec, Č. Hajda. - Po unifikaci byl pluk začleněn do čs. armády jako 3. pp Jana Žižky z Trocnova, později byl několikrát reorganizován a přečíslován, nyní součást čes. armády jako 7. tankový pluk Fatranský Jana Žižky z Trocnova. ( viz knihovna VHU )

Dekret - Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova

  • Kód výrobku: V-754
  • Dostupnost: 1
  • 6 000Kč


Tagy: 3. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova